ՀՀ Լոռու, Վայոց Ձորի, Շիրակի, Արագածոտնի, Տավուշի, Գեղարքունիքի մարզերի մի շարք բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի վերակառուցում

 • Պատվիրատու։  
  ԳՏՏԶ ԾՎԿԳ
Ծրագրի նպատակը

Նպաստել Հայաստանի ջրային ռեսուրսների օպտիմալ օգտագործմանը՝  բարելավելով համայնքների ջրամատակարարման համակարգերը:

Մատուցված ինժեներախորհրդատվական ծառայությունները

 • Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 
 • Հեղինակային հսկողության իրականացում
  Ենթածրագրերը
  • Շիրակի մարզի Ջրափի գյուղի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում 
  • Շիրակի մարզի Բագրավան, Անիպեմզա, Անիավան գյուղերի ջրամատակարարման համակարգերի վերակառուցում 
  • Տավուշի մարզի Բաղանիս գյուղի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում
  • Տավուշի մարզի Վերին Կարմիրաղբյուր գյուղի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում
   Ծրագրի հիմնական բնութագրիչները
   • 6 ջրընդունիչներ
   • 3 խորքային հորեր
   • 6 ջրամբարներ (50մ3-ից մինչև 700մ3)
   • L=19կմ, OD325-80 ջրատարներ
   • L=35կմ, OD225-63 բաշխիչ ցանցեր (ներառյալ ջրաչափական կառույցները)